O nás

 

Život v 21. Století, z.s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20782. Spolek má jako nejvyšší orgán členskou schůzi a jako statutární orgán ho zastupuje předseda.

Spolek založila skupina vedoucích pracovníků ve školství, lektorů VŠ, učitelů na SŠ, ZŠ, MŠ, lektorů z jazykových škol, IT odborníků ze školství, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, vychovatelů, psychologů a dalších profesionálů s cílem transformovat společnost do 21. století, zvyšovat kvalitu vzdělávání a školství, podporovat vzdělanostní ekonomiku, podporovat kulturu, rozvoj zdravého životního stylu, integraci seniorů do společnosti a podporovat trvale udržitelný život. Členové spolku mají zkušenosti s projekty OPVK, OPZ, ESF, Erasmus+.

 


Dětská skupina

Život v 21. století, z.s.
Jugoslávská 112a
Brno
61300
+420 608 410 651

Mikrojesle

Život v 21. století, z.s.
Jugoslávská 112a
Brno
61300
+420 608 410 651

Kancelář

Život v 21. století, z.s.
Jugoslávská 112a
Brno
61300
+420 608 410 651


 

IČO: 043 19 443, zapsáno: 18. srpna 2015 ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložka číslo 20782