I. Souhrnné informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_132

Název výzvy: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Název projektu CZ: Dětská skupina Brno-sever

Název projektu EN: Childcare Group Brno-North

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006629

Anotace projektu:
Adresa zařízení:Jugoslávská 668/112a, Brno, 61300
Kapacita: 12 dětí
typ zařízení: dětskáskupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
forma zařízení:dětská skupina pro veřejnost
Cílem je vybudovat zařízení, které pomůže posílit síť zařízení pro péči o děti předškolního věku a rodičům pomůže sladit pracovní a rodinný život.

Specifické cíle

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo, Název
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

 

Tento projekt Dětská skupina Brno-sever, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006629, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.