I. Souhrnné informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_069

Název výzvy: Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl.m. Prahu)

Název projektu CZ: Mikrojesle Brno-sever 1 navazující

Název projektu EN: Micronursery Brno-North A

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011375

Anotace projektu:
Cílem projektu je v termínu od 1. 1. 2020 provozovat mikrojesle na Jugoslávské 112a, Brno, 61300 jako pokračování projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003683. Mikrojesle s kapacitou 4 děti poskytnou na profesionální úrovni celodenní péči pro děti od šesti měsíců do tří let včetně (tj. do dne čtvrtých narozenin). Po celou dobu projektu bude probíhat spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV a vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.1.2020

Skutečné datum zahájení: 1.1.2020

Specifické cíle

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo, Název
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Provozování mikrojeslí

Tento projekt Mikrojesle Brno-sever navazující, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011375, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.