I. Souhrnné informace o projektu

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_16_126

Název výzvy: Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Název projektu CZ: Mikrojesle Brno-sever

Název projektu EN: Micronursery Brno-North

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003683

Anotace projektu:
Cílem projektu je podpořit zaměstnanost žen a v termínu od 1.1.2017 do 30.6.2017 vybudovat nové zařízení na Brno-sever, které bude provozováno jako veřejná služba. V termínu od 1.7.2017  budou provozovány mikrojesle, které na profesionální úrovni poskytnou od 8 do 16 hodin celodenní péči pro děti od šesti měsíců do čtyř let. Po celou dobu projektu bude probíhat vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích a spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.1.2017

Skutečné datum zahájení: 1.1.2017

Specifické cíle

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo, Název
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Vybudování mikrojeslí

Název klíčové aktivity: Provozování mikrojeslí

Název klíčové aktivity: Vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích

Název klíčové aktivity: Spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV

 

Tento projekt Mikrojesle Brno-sever, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003683, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.