2023 Primarni prevence

Název projektu: Prevence rizikového chování ve speciálním školství

Účel dotace: Program specifické selektivní prevence, Program zaměřený na podporu duševního zdraví a wellbeing, Vzdělávání interních lektorů organizace

Lhůta, v niž má být dosaženo účelu dotace: od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023

Cílem projektu je snížit míru rizikového chování u cílové skupiny a nabídnout pozitivní alternativy.

KA1 Program specifické selektivní prevence

KA2 Program zaměřený na podporu duševního zdraví a wellbeing

KA3 Vzdělávání interních lektorů organizace

KA4 Řízení projektu

Způsob evaluace projektu: Aktivity budou průběžně vyhodnocovány na schuzích odborného týmu. V rámci evaluace budeme měřit posun v postojích a hodnotových systémech a projevy cílové skupiny ve vztahu k výskytu riyikového chování. Metody práce: evaluační dotazník, posuzování postojové stupnice, pozorování, rozhovory