Audit familyfriendlycommunity

Zapojili jsme se do auditu familyfriendlycommunity organizovaný městskou části Brno-sever a Jihomoravským krajem, který má za cíl zlepšit prorodinné klima, klima přátelské rodině v naší městské části, podpořit budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.

 

WORKSHOP

Zúčastnili jsme se workshopu dne 17. března v kulturním centru Omega na ulici Musilova 2a v Brně-Husovicích. Účastníci byli rozděleni do skupin:

1. Těhotenství a narození dítěte
2. Rodina s kojencem
3. Malé dítě do 3 let
4. Dítě v mateřské škole
5. Dítě školního věku
6. Mladý člověk v procesu vzdělávání
7. Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata)
8. Senioři/ky

 

VÝZNAM AUDITU
Rodina je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Představuje totiž záruku udržitelného rozvoje společnosti zejména po stránce ekonomické a sociální, ale i kulturní, výchovné či emocionální. Cílem rodinné politiky je zejména ocenit přínos, který rodina pro společnost představuje. Rodina je však zároveň záležitostí soukromou, proto rodinná politika podporuje rodinu za současného respektování její přirozené autonomie.

 

 

CÍL
Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.