2015/2016 Environmentální výchova

Environmentální výchova

Zlepšení vztahu k přírodě je nutné uplatňovat v každém věku. Nejefektivnější je však výchova dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí.


Cílem projektu je rozvoj schopností a dovedností dětí i harmonický rozvoj dítěte. V kroužcích vytváříme klidné prostředí, ve kterém dětem umožňujeme samostatné objevování, vytváříme prostor pro volnou hru a dětskou spontaneitu, povzbuzujeme děti k samostatnosti.

Cílem je vychovat z dítěte šťastného a úspěšného jedince.S ohledem na roční období i samotné počasí pracují pedagogové v přírodě, v parku nebo na zahradě, kde lze využít pomůcky, jako jsou tráva, hlína, dřevo, kámen, akvarelové barvy s přírodními pigmenty, pastely a bločky z včelího vosku, ovčí vlna apod.

Cílem je rozvíjet individuální přístup, nápaditost a tvořivost samotných dětí, seznámit je s přírodními zákony prostřednictvím osobních zkušeností, učit je vzájemné spolupráci a rozvíjet poznání.


Děti se učí všemi smysly, co všechno je ještě příroda. Čím větší je rozsah jejich zkušeností s přírodou – s proměnami ročních období a změnami počasí, rozmanitostí biotopů – tím lépe.

Pro děti jsou velmi důležitá zvířata. Přitahují jejich pozornost, děti je kreslí, vypráví si o nich a zpívají. Častá interakce se zvířaty ovlivňuje teprve rodící se sebepojetí dítěte. Také soucitu s přírodním světem se děti učí především prostřednictvím malých zvířat.


Příroda nabízí dítěti spoustu možností k rozvoji jeho pohybových dovedností. Vedle obratnosti a určité otužilosti mohou děti v tomto svém „období úžasu“ v přírodě zažívat – např. prostřednictvím smyslových her – mnoho smyslových zážitků, které rozvíjejí jejich osobnost i vztah k přírodě.

Děti si tak mohou přirozeně osvojit základní kulturní návyky, jak se chovat ke zvířatům, rostlinám a další blízké přírodě.