Dětská skupina Brno-sever

Typ zařízení: dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení: dětská skupina pro veřejnost

Adresa zařízení: Jugoslávská 668/112a, Brno, 61300

Kapacita: 12 dětí

Věk dětí: 2 roky – 6 let


Provoz: od 1. 9. 2017

Otevírací doba: od 7 do 17 hodin každý všední den pondělí až pátek

Dětská skupina Brno-sever splňuje všechna státem požadovaná zákonná opatření z hlediska hygieny, bezpečnosti a požární ochrany vztahující se k provozu zařízení poskytujících péči dětem předškolního věku v denním režimu.

 

Zpět


 

 

Tento projekt Dětská skupina Brno-sever, CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006629, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.